ONDULINE BAJO TEJA

ONDULINE BAJO TEJA desde Ainstalfit Cubierta Barcelona

Por: Ainstalfit Cubierta Barcelona  15/04/2011
Palabras clave: Construcción de cubiertas, Impermeabilizantes e Impermeabilizaciones, Cubierta

 Instalfitcompta ambprofessionalsambmésde15anysd'experiènciaen elsector,resolenteficaçmenttottipusdeproblemesrelacionatsambgoteres, humitats,filtracions,impermeabilitzacionsicanalitzacionsenterrasses,cobertes,teuladesifaçanesdecomunitats,particulars, empreses,inausindustrials.Solucionsper a tottipusdecobertesjasiguintransitables,d'úsrestingitper a serveisocobertesnotransitables.Especialistesenreparacióicol.locaciódecobertaplanaicobertaplanainvertida.Col.locaciódeteulesisistemesde drenatge.ConstrucciódeteuladesicobertesTECTUM.

Reformesdeteuladesicobertes,oberturesd'accessosacobertes,instal laciódefinestres,cortinesipersianesespecialsper ateulades.Rehabilitacióireparaciódeteuladesdequalsevoltipologiaimaterials,teuladainclinada, deteulamixta,panellsandvitx,teulaplana,teuladesde pissarra.Construcciód'estructuresper ateulades.Solucionsper a impermeabilitzacionsiaïllamentsdeteuladesicobertes.

Reparació,construcció,restauracióimantenimentdeteulades,cobertesisostresper a empreses,nausindustrials,comunitatsiparticulars.Rehabilitacióde façanes,reparaciód'estructures,tractamentsaïllants,rehabilitaciódeforjatsibalcons,portals, escales,rampesiaccessos.Mantenimentgeneral d'edificis,treballsde paleta, instal lacions ilegalitzacions.

Palabras clave: Construcción de cubiertas, Cubierta, Cubiertas Y Tejados, Impermeabilizantes e Impermeabilizaciones, Impermeabilizantes en General, Reparacion De Tejados, Tejados y Cubiertas

Ponte en contacto con Ainstalfit Cubierta Barcelona

Correo electrónico

Imprimir ésta página

Otros productos y servicios de Ainstalfit Cubierta Barcelona

06/05/2011

TEJAS PARA TODO TIPO DE CUBIERTA INCLINAD, TEJAS ARABES, TEJAS PLANAS , TEJAS MIXTAS, TEJAS DE HORMI

TEJAS PARA TODO TIPO DE CUBIERTA INCLINAD, TEJAS ARABES, TEJAS PLANAS , TEJAS MIXTAS, TEJAS DE HORMIGON,ETC.