CERTIFICAT D'HABITABILITAT

Por: ASSESSORIA TÈCNICA I DE GESTIÓ D'OBRES  10/11/2010
Palabras clave: Informes Técnicos

 

La cèdula d’habitabilitat és l’acte administratiu, en virtut del qual s’acredita que un habitatge compleix les condicions de qualitat que preveuen la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, i el Decret 55/2009 i, per tant, és apte per ser destinat a residència humana. La cèdula d’habitabilitat l’atorga la Generalitat de Catalunya basant-se, entre altres documents, si escau, en el certificat d’habitabilitat emes per un tècnic, arquitecte o arquitecte tècnic.

L’habitabilitat dels habitatges està regulada a Catalunya pel Decret 55/2009, de 7 d’abril, sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

 

La cèdula és necessària per a qualsevol tràmit referent a l’habitatge, com ara compravenda i lloguer, però també per a la contractació dels subministraments de l’habitatge: aigua, gas i electricitat

 

La cèdula d’habitabilitat, tant per a l’habitatge nou com per a l’usat, té una vigència de 15 anys durant els quals qualsevol canvi d’usuari o de propietat, contractació de serveis, etc., es pot realitzar amb la cèdula vigent. Passats 15 anys des de la seva expedició s’haurà de tramitar novament, independentment que hi hagi o no canvi d’ocupant.

La cèdula de la Generalitat es concedeix a l’habitatge i és independent de la propietat durant la seva vigència.

 

L’atorgament de la cèdula, si tot és correcte, es realitza en un termini màxim de 30 dies hàbils des de la data de recepció de la sol·licitud en el registre.

 

ASSESSORIA TÈCNICA I DE GESTIÓ D’OBRES, es compromet a realitzar tot el tràmit en un termini màxim de 48 hores.

 

Palabras clave: Informes Técnicos

Ponte en contacto con ASSESSORIA TÈCNICA I DE GESTIÓ D'OBRES

Correo electrónico

Imprimir ésta página