GESTIÓ CAP D'OBRA

Por: ASSESSORIA TÈCNICA I DE GESTIÓ D'OBRES  10/11/2010
Palabras clave: Direcciones De Obra, Control de Calidad, Informes Técnicos

 

Gestió de l’obra a executar mitjançant la incorporació de l’equip tècnic necessari per a la correcta execució de l’obra.

Un equip tècnic format com a mínim per un cap d’obra, un cap de producció i un administratiu d’obra.

És recomanat que l’Empresa incorpori un encarregat del seu equip, així com el coordinador i responsable de Seguretat i Salut.

 

· Presentació d’un estudi inicial de previsió abans de la contractació(Previst d’obra).

· Presentació d’un calendari detallat d’execució d’obra.

· Tramitació de permisos i escomeses.

· Presentació de comparatius de totes i cadascuna de les unitats    d’obra  a contractar, amb un mínim de tres ofertes suggerides per l’Empresa.

· Informe mensual d’avanç i compliment de l’obra.

· Atenció setmanal a la Visita d’obra.

· Estricte compliment de la qualitat en l’execució.

· Gestió complerta fins al lliurament de l’obra a la Propietat.

· Compromís de compliment del resultat i termini final (Previst d’obra)

 

 

Palabras clave: Arquitecte Tècnic, Control de Calidad, Coordinación De Seguridad, Direcciones De Obra, Gestió i control dobres, Informes Técnicos, Levantamiento De Planos, Mediciones Y Presupuestos, Projectes i obres edificació, reformes,

Ponte en contacto con ASSESSORIA TÈCNICA I DE GESTIÓ D'OBRES

Correo electrónico

Imprimir ésta página