PROJECT MANAGER

PROJECT MANAGER desde ASSESSORIA TÈCNICA I DE GESTIÓ D'OBRES

Por: ASSESSORIA TÈCNICA I DE GESTIÓ D'OBRES  10/11/2010
Palabras clave: Estudio De Arquitectura, Proyectos Técnicos, Proyectos De Arquitectura

 

El Project Manager, és el tècnic en qui delega el promotor immobiliari per que gestioni, des de principi a fi, el seu projecte immobiliari, sigui gran o petit.

Com a Project Manager li podem gestionar, des de la seva gran promoció fins a rehabilitació o reforma de la seva finca, o la construcció de la seva residència.

La funció del Project Manager és bàsicament el Control. El control tant tècnic com econòmic del seu interès.

 

ASSESSORIA TÈCNICA I DE GESTIUÓ D’OBRES, li ofereix :

1.el servei de Gestió Global:

·Estudi de viabilitat.

·Gerència de Projecte

oContractació d’arquitecte

oSupervisió i auditoria del Projecte

oTramitació de les llicències i permisos necessaris

·Gerència d’execució

oSol·licitud d’ofertes.

oPaquetització. Contractació dels contractistes d’obres.

oDirecció tècnica de les obres. Construction Manager

oControl econòmic de les obres

oControl de Planning d’execució

oControl de qualitat

oCoordinació de seguretat i salut

·Gerència de Comercialització.

oGestió de marketing i comercialització.

oGestió de venda

oGestió post-venda

oControl satisfacció comprador

 

2.el servei de Gestió Puntual, de qualsevol de les fases del procés immobiliari.

 

Palabras clave: Arquitecte Tècnic, Consultorías técnicas, Control de Calidad, Coordinación De Seguridad, Direcciones De Obra, Estudio De Arquitectura, Gestió i control dobres, Informes Técnicos, Levantamiento De Planos, Mediciones Y Presupuestos, Projectes i obres edificació, Proyectos De Arquitectura, Proyectos Técnicos, redacción de proyectos,

Ponte en contacto con ASSESSORIA TÈCNICA I DE GESTIÓ D'OBRES

Correo electrónico

Imprimir ésta página