REFORMA I REHABILITACIÓ D'INTERIORS

REFORMA I REHABILITACIÓ D'INTERIORS desde ASSESSORIA TÈCNICA I DE GESTIÓ D'OBRES

Por: ASSESSORIA TÈCNICA I DE GESTIÓ D'OBRES  10/11/2010
Palabras clave: reformes, Arquitecte Tècnic, Gestió i control dobres

 

Avui dia, amb la caiguda del l’habitatge nou, ha augmentat la demanda d'habitatges de segona mà però amb la necessitat d'introduir tot un seguit d'actuacions per tal de dotar-lo de totes les prestacions que ens demanda el ritme de vida actual.

Quan algú ens encarrega un projecte de decoració o interiorisme, primer de tot realitzem un aixecament de l'espai disponible i escoltem tots els seus suggeriments.

La nostre eina és la planificació de la feina des del primer moment i el contacte permanent amb els nostre client, ja sigui a través de Internet, amb reunions al nostre despatx o a l'espai a decorar. Sorprèn els resultats que s'obtenen amb una bona planificació i comunicació


Igual que si es tractés d'un projecte d'obra nova, en un projecte de interiorisme, ens ocupem dels aspectes tècnics i de tots els tràmits administratius, com poden ser la obtenció de la llicència d'obres menors, permisos municipals, etc. En resum, intentem que les nostres clients no s'hagin de preocupar de res.

 

ASSESSORIA TÈCNICA I DE GESTIÓ D’OBRES pot oferir-li dos tipus de servei:

·Projecte i direcció: en la que nosaltres realitzem un projecte complet, i controlem el correcte procés de execució i dels materials, contractats per el Client.

·Claus en ma: en la que a part de la realització del projecte, ens encarreguem de la contractació d’industrials i materials, i el seu control de qualitat.

 

En la reforma d'interiors, es poden tractar les següents actuacions:

·Tractament de patologies (fissures i esquerdes, reparació de bigues i revoltons, reparació d'humitats entrant en la causa directa d'aquestes...).

·Distribució interior, estudi de circulacions personalitzades de la unitat familiar o la propietat, tot adequant-se a les normatives vigents.

·Insonorització (estudi de les condicions d'acústica de l'habitatge i de les necessitats demandades en parets, portes, fusteries exteriors...).

·Aïllament tèrmic (estudi de les condicions tèrmiques a millorar per aconseguir un millor estalvi energètic i millorar la qualitat de vida...).

·Actualització de les instal·lacions obsoletes de l'habitatge (llum, gas, aigua, calefacció, telecomunicacions...)

·Il·luminació (estudi lumínic més adient a les necessitats de la unitat familiar del seu ús).

·Revestiments (estudi de acabats en parets, paviments i sostres).

 

Palabras clave: Arquitecte Tècnic, Gestió i control dobres, Projectes i obres edificació, reformes,

Ponte en contacto con ASSESSORIA TÈCNICA I DE GESTIÓ D'OBRES

Correo electrónico

Imprimir ésta página