Cèdula d'habitabilitat

Por: Marc Baliarda Vidal - Arquitecto tècnico  27/09/2008
Palabras clave: Tecnico, Arquitecto Tecnico, maresme

Què és?
Amb aquesta cèdula es garanteix el compliment dels nivells mínims d'habitabilitat exigibles als habitatges, tant de nova ocupació (cèdula de nova ocupació) com els usats (cèdula d'habitatge usat).
En el cas d'habitatges de nova ocupació, a més, es verifica que s'hagi acreditat el compliment del control de qualitat.

Per a què serveix?
És imprescindible tenir aquesta cèdula per poder donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat i gas. La cèdula d'habitabilitat caduca als 15 anys de ser atorgada. Transcorregut aquest termini és obligat sol·licitar-ne una de de nova.

Cèdula d'habitabilitat d'habitatge usat
Cal que un tècnic (arquitecte, arquitecte tècnic o aparellador) us faciliti la sol·licitud i s'encarregui de certificar l'habitabilitat de l'habitatge per mitjà d'un certificat d'habitabilitat , visat pel col·legi professional corresponent, en el qual s'expressi que l'habitatge té el nivell d'habitabilitat objectiva per poder atorgar-se la cèdula d'habitabilitat.

Palabras clave: Arquitecto Tecnico, cedula, Cedulas De Habitabilidad, Habitabilitat, maçanet de la selva, maresme, Tecnico,

Ponte en contacto con Marc Baliarda Vidal - Arquitecto tècnico

No se ha introducido ninguna página web

Correo electrónico

Imprimir ésta página