PROSS REHABILITACIO D'EDIFICIS, S.L.

PROSS REHABILITACIO D'EDIFICIS, S.L. desde PROSS REHABILITACIO D'EDIFICIS, S.L.

Por: PROSS REHABILITACIO D'EDIFICIS, S.L.  09/12/2010
Palabras clave: Rehabilitacion de Fachadas En Barcelona

 

Diagnosi de patologies.

Assessorament tècnic.

Informes i projectes tècnics.

Direcció d’obres.

Gestió i execució d’obres.

Tramitem les sol·licituds per diferents subvencions.

Gestionem la publicitat a les bastides.

Facilitats per finançar l’obra.

Equip professional amb extens bagatge.

L’experiència ens aporta gran capacitat d’anàlisi.

Habilitat per coordinar els diferents especialistes.

Reunions periòdiques amb el Client i la Direcció Facultativa.

Seguiment exhaustiu del projecte, avaluant la bona execució.

Inspeccions d’obra amb tècnics de seguretat i prevenció.

Control del muntatge i desmuntatge de la bastida.

Manteniment dels espais d'obra nets.

Projectem i actuem sota criteris d’eficiència i sostenibilitat.

Gestionem el reciclatge dels residus.

Proposem materials amb criteris mediambientals.

Industrials adequats per a cada actuació.

Respectem el calendari presentat.

Satisfacció general al finalitzar l’obra.

Gestió i execució d'obres.

Palabras clave: Rehabilitacion de Fachadas En Barcelona

Ponte en contacto con PROSS REHABILITACIO D'EDIFICIS, S.L.

Correo electrónico

Imprimir ésta página