Taaf - Administració de Finques

Taaf - Administració de Finques desde TAAF S.L. Tecnología Aplicada a la Administración de Fincas

Por: TAAF S.L. Tecnología Aplicada a la Administración de Fincas  03/03/2011
Palabras clave: Informatica, Consultoria, Administración De Fincas

 

És una aplicació dirigida a la Administració de Comunitats de Propietaris i Arrendaments .

TAAF

és de fàcil ús per l’usuari, creada amb les últimes tecnologies del mercat i pensada per ajudar al Administrador de finques a des-cobrir i depurar processos de treball més efici-ents.

Els mòduls bàsics de Propietat Horitzontal (comunitats) i Propie-tat Vertical (Lloguers) li permetran gestionar totes les accions pròpies d’un despatx d’admi-inistració de finques.

Disposar de més infor-mació i poder gestio-nar-la amb menys es-forç.

L’aplicació està modulada i segmentada per trobar la opció que més s’adapti a les seves necessitats.

L’aplicació i els mòduls estan totalment inte-grants de forma que la informació s’introdueix una sola vegada i queda disponible des de qualsevol d’ells.

Aconsegueixi ser molt més àgil amb els mò-duls opcionals, pensats per totes les situacions que es pot trobar.

Palabras clave: Administración De Fincas, Administración de inmuebles, Administradores de Fincas, Aplicaciones Gabinetes Profesionales, Aplicaciones Informáticas, Consultoria, Informatica, Programas De Fincas, Programas Informáticos, Software De Fincas,

Ponte en contacto con TAAF S.L. Tecnología Aplicada a la Administración de Fincas

Correo electrónico

Imprimir ésta página