DESTRUCAL

DESTRUCAL desde PD Instal•lacions i Serveis, S.L.

Por: PD Instal•lacions i Serveis, S.L.  09/10/2012
Palabras clave: Tratamiento de Aguas, Descalcificadores, Pretratamientos del Agua

En un circuit d’aigua nou o bé desincrustat, DESTRUCAL evita la formació de noves incrustacions en tot el trajecte del mateix. Els cristalls d’aragonita, si bé tenen la mateixa composició química que les calcites, no incrusten novament; ben el contrari, continuen el seu flux normal al llarg dels sistema fins la seva sortida en el punt de consum final. Funcionament: S’instal·la en la canonada d’entrada de l’aigua i l’eix fa circular l’aigua en espiral i efectua quatre xocs magnètics, desfent completament la calç de l’aigua convertint una molècula de calç en 100000 unitats d’aragonita esponjosa que no s’adhereix a cap superfície. Processos físics claus DESTRUCAL tracte físicament l’aigua sense modificar la seva composició química i sense entrar-hi en contacte, canviant l’estructura cristal·lina de les sals (calcita) a una forma no incrustant (aragonita) Neteja del circuit. Com a resultat d’aquest efecte, varis processos conseqüents tenen lloc en el sistema: El flux de cabal del circuit aporta l’energia cinètica necessària per facilitar la destrucció de les incrustacions existents,a través del simple procés d’erosió aplicat pels cristalls d’aragonita del fluid, sobre la capa incrustada de cristalls de calcita. DESTRUCAL facilita la recuperació del cabal en la seva capacitat nominal i l’augment de l’eficàcia productiva en maquinàries de transferència de calor. DESTRUCAL modifica l’estructura molecular de les sals incrustades aconseguint disminuir la seva salinitat i pH a un nivell suficientment menor com per aturar la corrent galvànica, principal causa del fenomen natural de la corrosió.

Palabras clave: Descalcificadores, Equipos Que Modifican Ionicamente el Agua , Pretratamientos del Agua, Tratamiento de Aguas

Ponte en contacto con PD Instal•lacions i Serveis, S.L.

Correo electrónico

Imprimir ésta página