L'equip de JHT

Por: Ja Ho Tens Serveis de lleure  25/11/2014
Palabras clave: Organización De Eventos, Fiestas Infantiles, Monitores

L'equip de monitors /es de JHT, és un dels eixos fonamentals de la nostra tasca educativa. Contem amb un gran equip humà i professional en tots i cada un dels àmbits del lleure, permetent-nos realitzar qualsevol tipus d'activitat o servei que és desitgi, oferint qualitat i satisfacció final. L’equip de JHT , realitzarà un PROJECTE DE CENTRE o SERVEI, adaptat al vostre centre i a les vostres necessitats on s’indicaran els objectius i les activitats que treballarem . La nostra Directora Educativa vetllarà pel compliment d’aquest projecte i treballarà amb els Monitors/es assignats per tal de treure’n el màxim rendiment a l’activitat, supervisarà el desenvolupament i mantindrà un contacte permanent amb el centre. Tots els grups de treball han de tenir un equip de monitors amb una direcció unificada i única. Per tant la planificació és molt important. A tots els nostres equips de monitors tenim una persona que s’encarrega d’aquestes tasques que assumeix el lloc de Coordinador/a. El equipo de monitores/as de JHT, es uno de los ejes fundamentales de nuestra tarea educativa. Contamos con un gran equipo humano y profesional en todos y cada uno de los ámbitos del ocio, permitiéndonos realizar cualquier tipo de actividad o servicio que es desee, ofreciendo calidad y satisfacción final. El equipo de JHT , realizará un PROYECTO DE CENTRO o SERVICIO, adaptado en vuestro centro y a vuestras necesidades donde se indicarán los objetivos y las actividades que trabajaremos . Nuestra Directora Educativa velará por el cumplimiento de este proyecto y trabajará con los Monitores/se asignados para sacar el máximo rendimiento a la actividad, supervisará el desarrollo y mantendrá un contacto permanente con el centro. Todos los grupos de trabajo tienen que tener un equipo de monitores con una dirección unificada y única. Por lo tanto la planificación es muy importante. A todos nuestros equipos de monitores tenemos una persona que se encarga de estas tareas que asume el lugar de Coordinador/.

Palabras clave: Equipo, Espectáculos Personalizados, Fiestas De Empresa, Fiestas Infantiles, Fiestas Temáticas, monitor, Monitores, Organización De Eventos

Ponte en contacto con Ja Ho Tens Serveis de lleure

Correo electrónico

Imprimir ésta página