Catalog Player, gestió i creació de catàlegs interactius des de Granollers

Por: CatalogPlayer  09/03/2012
Palabras clave: catálogos productos para tablet, herramienta comercial,

Catalog Player és una eina desenvolupada a Granollers que permet la creació i gestió de catàlegs interactius i multimèdia. Amb aquesta plataforma per a tablets, a banda de poder visualitzar els catàlegs, es possible emprar-la per a la gestió dels productes que shi presenten. Així es pot configurar per a poder-hi realitzar comandes en temps real, planificar tasques i disposar de les dades dels clients (vincular-hi tarifes i promocions, historial…). Actualment està disponible per a Android i està prevista la seva versió per a iPad i Blackberry. Hi ha dues modalitats de laplicació, una destinada a clients de lempresa (publicitària) i laltra destinada a la gestió (productiva). Aquesta última, amés permet la seva configuració per mòduls segons les necessitats a cobrir. Producte creat a casa nostra que segons el seu director comercial Xavier Solà: És una eina que referma conceptes interessants com lecodisseny i lestalvi de recursos que suposa utilitzar plataformes com la nostra enlloc de paper per mostrar o llençar productes i serveis. Font: http://www.disse.cat/disseny/2012/01/24/catalog-player-gestio-i-creacio-de-catalegs-interactius-des-de-granollers/

Palabras clave: catálogos productos para tablet, herramienta comercial,