Ampliacions de cases amb fusta, terrasses tancades amb fusta, Rustic Osona.

Por: Rustic Osona  16/02/2011
Palabras clave: fusta

 Si te el menjador petit  i una terrassa gran podem fer creixer el menjador sense que es noti.

Palabras clave: fusta