Pergoles de fusta a mida, porxos de fusta, Rustic Osona.

Por: Rustic Osona  16/02/2011
Palabras clave: pergoles, bigues laminades, porxos de fusta

Pergoles de fusta a mida, en aquest cas les guies del toldo retractil van empotrades a la biga.

Palabras clave: bigues laminades, pergoles, porxo de fusta, porxos de fusta