Casa a Can Servitja (Rajadell)

Por: 3At arquitectura SCP  01/02/2012
Palabras clave: Arquitectura, Eficiencia Energética, Energias Renovables

Casa a Can Servitja (Rajadell) - PREMI ECOVUIRE 2008 Partíem d’una premissa important: aconseguir el màxim estalvi energètic amb un pressupost limitat. El projecte es basa en tres factors bàsics: la lògica de l’entorn, la lògica constructiva i els recursos tècnics simples La lògica de l’entorn. La volumetria de l’edifici dialoga amb l’entorn, l’habitatge s’organitza en dos cossos allargats, on s’orienten les peces principals de l’habitatge cap al sud (habitacions, menjador-estar) i les zones de serveis al nord. Així, les estances reben energia directe del sol mentre que la zona de serveis aïlla del fred de la cara nord. Jugar amb la vegetació, col•locar arbres de fulla caduca davant de la façana sud per protegir del sol a l’estiu i aprofitar la radiació solar a l’hivern. La lògica constructiva. Per millorar el rendiment energètic s’ha construït un ràfec al sud que proporciona ombra a l’estiu, les obertures són més grans a la façana sud i menors a la façana nord, es potencia la ventilació creuada i la ventilació natural col•locant finestres a la part superior de l’habitatge que afavoreixen la renovació d’aire eliminant l’aire calent acumulat a la part superior. Recursos tècnics simples. La façana és d’un sol full de 30cm de “termoarcilla” per minimitzar material i reduir residus. S’ha reforçat els aïllaments i així evitar pèrdues energètiques importants. Es construeix un dipòsit per recollir l’aigua de la pluja i reutilitzar-la per regar.

Palabras clave: Ahorro Energético, Arquitectura, Eficiencia Energética, Energias Renovables