Eficiència energètica i sostenibilitat

Por: 3At arquitectura SCP  15/04/2011
Palabras clave: Estudio De Arquitectura Y Urbanismo

Millores en l'eficiència energètica de l'edifici, estudis tèrmics segons criteris Passivhaus, assessorament energètic.
Fem un estudi energètic de l'edifici, analitzant guanys i pèrdues energètiques i proposant possibles millores.

Palabras clave: Estudio De Arquitectura Y Urbanismo

Otros productos y servicios de 3At arquitectura SCP

03/05/2011

Cèdules habitabilitat

Gestió i tramitació de cèdules d'habitabilitat. Vostè no s'ha d'ocupar de res, ens encarreguem de la visita, redaccio, tramitació i


15/04/2011

Planejament i projectes d'urbanització

Planejament urbanístic i projectes d'urbanització


15/04/2011

informe ITE

Inspecció Tècnica de l'Edificació, redacció i tramitació de l'informe.


15/04/2011

Interiorisme

Projectes d'interiorisme i assessorament


15/04/2011

Projectes d'edificació

Obra nova i rehabilitació. Assessorament i implicació en l'obra. Flexibilitat, adaptació a necessitats. Tramitació de permisos i gestions relacionades amb l'obra, ens encarreguem de tota la burocràcia. Experiència en la gestió i obtenció de subvencions.