ASSESSORAMENT ARQUITECTURA

Por: DVP Arquitecte tècnic  06/07/2012
Palabras clave: Informes Periciales, Informes Técnicos, Aparejadores y Arquitectos Técnicos

Assessorament tècnic en arquitectura i construcció. Des del planejament urbanístic, la redacció de projectes, l'execució d'obres, la gestió d'immobles, etc.
Tràmits amb l'administració, consultes tècniques d'edificis i de construcció.

Palabras clave: Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Arquitecte Tècnic, Informes Periciales, Informes Técnicos, Inspección Técnica De Edificios

Otros productos y servicios de DVP Arquitecte tècnic

06/07/2012

PROJECTES ARQUITECTURA

Tots els projectes necessaris per al teu habitatge, la teva empresa o la teva comunitat.


06/07/2012

INFORMES TÈCNICS

Informes tècnics en l'àmbit de l'arquitectura i la construcció.


18/04/2012

ITE-Inspecció tècnica d'edificis

Realització de dues visites, per a la redacció i emisió, de l'informe "Inspecció tècnica d'edificis", i tramitació del mateix amb


18/04/2012

Certificat habitabilita + tramitació

S'inclou la realització d'una visita a l'habitatge objecte del certificat, l'amidament de la seva superfície útil, la comprovació registral i cadastral del mateix.


18/04/2012

Certificat d'habitabilitat

Professionalitat i rapidesa.