Certificat d'habitabilitat

Por: DVP Arquitecte tècnic  18/04/2012
Palabras clave: Informes Técnicos, Aparejadores y Arquitectos Técnicos, cèdula habitabilitat

S'inclou la realització d'una visita a l'habitatge objecte del certificat, l'amidament de la seva superfície útil, la comprovació registral i cadastral (consulta de l'escriptura), i l'emisió i visat de la sol·licitud de cèdula d'habitabilitat de segona ocupació (Model oficial establert).

Palabras clave: Aparejadores y Arquitectos Técnicos, cèdula habitabilitat, Informes Técnicos

Otros productos y servicios de DVP Arquitecte tècnic

06/07/2012

ASSESSORAMENT ARQUITECTURA

Assessorament en arquitectura i construcció, des del planejament fins a la gestió d'immobles.


06/07/2012

PROJECTES ARQUITECTURA

Tots els projectes necessaris per al teu habitatge, la teva empresa o la teva comunitat.


06/07/2012

INFORMES TÈCNICS

Informes tècnics en l'àmbit de l'arquitectura i la construcció.


18/04/2012

ITE-Inspecció tècnica d'edificis

Realització de dues visites, per a la redacció i emisió, de l'informe "Inspecció tècnica d'edificis", i tramitació del mateix amb


18/04/2012

Certificat habitabilita + tramitació

S'inclou la realització d'una visita a l'habitatge objecte del certificat, l'amidament de la seva superfície útil, la comprovació registral i cadastral del mateix.