PROJECTES ARQUITECTURA

Por: DVP Arquitecte tècnic  06/07/2012
Palabras clave: Proyectos Técnicos, Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Coordinación De Seguridad

Gestió de tot el procés de projectes d'arquitectura de tota tipologia: obra nova, reforma, rehabilitacions, arrenjament de façanes, col·locació d'ascensors, etc.
Assessorament en interiorisme, i projectes d'interiorisme. 

Palabras clave: Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Arquitecte Tècnic, Coordinación De Seguridad, Proyectos Técnicos

Otros productos y servicios de DVP Arquitecte tècnic

06/07/2012

ASSESSORAMENT ARQUITECTURA

Assessorament en arquitectura i construcció, des del planejament fins a la gestió d'immobles.


06/07/2012

INFORMES TÈCNICS

Informes tècnics en l'àmbit de l'arquitectura i la construcció.


18/04/2012

ITE-Inspecció tècnica d'edificis

Realització de dues visites, per a la redacció i emisió, de l'informe "Inspecció tècnica d'edificis", i tramitació del mateix amb


18/04/2012

Certificat habitabilita + tramitació

S'inclou la realització d'una visita a l'habitatge objecte del certificat, l'amidament de la seva superfície útil, la comprovació registral i cadastral del mateix.


18/04/2012

Certificat d'habitabilitat

Professionalitat i rapidesa.