NORMA ISO 27001

Por: MOLINS DE Q, S.L.  09/02/2010
Palabras clave: Diagnóstico ISO 27001

NORMA ISO 27001

Molins de Q, com a capdavantera en el posicionament de les noves necessitats, ha iniciat projectes d’implantació de la norma ISO 27001 després de l’acord pres amb consultors de reconegut prestigi i amb l’adequada acreditació.

ISO 27001: El sistema de gestió de seguretat en la informació (SGSI) permet:

  1. Prevenir o reduir eficaçment el nivell de risc, mitjançant la implantació dels controls adequats; d’aquesta manera, prepara l’organització davant de possibles emergències i garanteix la continuïtat del negoci.
  2. Dissenyar una eina per a la implementació del sistema de gestió de seguretat de la informació tenint en compte la política, l’estructura organitzativa, els procediments i els recursos.
  3. A la direcció, gestionar les polítiques i els objectius de seguretat en termes d’integritat, confidencialitat i disponibilitat.
  4. Incrementa el nivell de conscienciació del personal respecte als tòpics de seguretat informàtica.

Palabras clave: Diagnóstico ISO 27001

Ponte en contacto con MOLINS DE Q, S.L.

Correo electrónico

Imprimir ésta página