Llicències Activitats, Legalització d’Instal·lacions, Direcció d'obra, Permisos, Peritatges

Por: PRC Enginyers  14/04/2011
Palabras clave: Proyectos Técnicos, Ingeniero, Proyecto

 

Avantprojectes. Pre-dimensionats i reserves d’espais per a instal·lacions.

Projectes Bàsics. Projecte Bàsic d’Instal·lacions, a nivell de previsió d’espais, criteris d’instal·lacions i esquemes d’implantació. Compliment de Normatives Contra Incendis.

Llicències Activitats. Projectes de llicència d’activitat

Projectes d’Infrastructures Comunes de Telecomunicacions.

Redacció Projecte Executiu d’Instal·lacions (Memòria, Càlculs, Plànols d’Instal·lacions, Plec de Condicions, Amidaments i Pressupost)

Direcció d’Obres. Direcció Facultativa d‘Instal·lacions.

Legalització d’Instal·lacions. Projectes de Legalització d’Instal·lacions i Certificat final d’Obra.

Palabras clave: Enginyeria, Ingeniero, Ingenieros-Ingenieria, Legalitzacions, Legalizaciones, Proyecto, Proyectos Técnicos