Campaña divulgativa operación salida de verano Servei Català de Trànsit, estrategia de comunicación

Por: Adn Studio Creatius Publicitaris S.L.  27/05/2011
Palabras clave: estrategia de comunicación

Amb l’slogan “No et cremis al volant” i amb la distribució de 70.000 parasols de volant el Servei Català de Trànsit en col·laboració amb Repsol, inicía la campanya d’operació sortida estiu d’enguany. Els parasols de volant es podran trobar a dispensadors situats en les benzineres Repsol ubicades en els punts de màxima afluència de trànsit dels eixos viaris catalans durant el període estiuenc.

Atès que Catalunya és un lloc de destinació de turisme estranger i a la vegada és un lloc de pas, els parasols de volant es poden trobar en tres idiomes: català, castellà i anglès.

Campanya divulgativa operació sortida d’estiu Servei Català de Trànsit, estratègia de comunicació

Objectiu
L’objectiu d’aquesta acció és fomentar la conducció segura i sense riscos durant les vacances estivals, una època en què s’incrementa molt la mobilitat, especialment els dies d’operacions sortida i retorn.

Eina de comunicació
Creació, disseny, realització i la producció d’un material divulgatiu/gadget adreçat a conductors/es que inclogui consells i missatges que fomentin una conducció segura i sense riscos.

Proposta creativa: A major utilitat, major eficàcia
Una dels premisses que hem tingut en compte a l’hora d’escollir el gadget és la seva utilitat. Apostem per un gatged que s’usi, que s’agraeixi al ser rebut, que tingui durabilitat. A major utilitat, major insistència en els missatges, per tant, major eficàcia en la campanya.

El mitjà és el missatge
La segona condició que hem tingut en compte, és que no volem proposar un gadget, per bo que sigui, que estigui totalment desassociat del missatge. Hi ha molts gadgets en el mercat pensats per al cotxe, per a conductors. Nosaltres creiem que el gadget ha de formar part del missatge, ha de ser educacional i sobre tot, combregar i convergir amb el missatge publicitari.

Proper, intel·ligible, amable
Una premissa més, ha estat cuidar de manera especial la sensibilitat en el to del missatge principal. Anem a transmetre un missatge per a promoure la conducció segura i sense riscos. Volem fer-lo amb una picada d’ullet, usant un col·loquialisme, que faci la recomanació amigable i no inquisitiva.

La idea
Gadget: un para-sol de volant
Missatge: No et cremis al volant
Missatge 2: és als teves mans

El missatge Missatge principal:
No et cremis al volant

És un col·loquialisme, té la doble lectura:

1 No et cremis com conductor: Educacional, recomana positivisme, respectar les normes

2 No et cremis les mans, usa’m manté el seu caràcter d’argot en tots els idiomes de la campanya

Està en les teves mans és el recurs i fil conductor que a manera d’insistència ens introdueïx en els copys educacionals.
Està en les teves mans descansar cada 2 hores
Està en les teves mans evitar les distraccions
Està en les teves mans moderar la velocitat
Està en les teves mans respectar les normes de circulació
Està en les teves mans no beure alcohol

Palabras clave: estrategia de comunicación

Ponte en contacto con Adn Studio Creatius Publicitaris S.L.

Correo electrónico

Imprimir ésta página

Otros trabajos destacados de Adn Studio Creatius Publicitaris S.L.


26/05/2011

Creación y desarrollo de negocio online: Cunas ecológicas Biobé Dreams, Barcelona

Biobe colabora con la fundación Vicente Ferrer


26/05/2011

Campaña de e-mailing + microsite Castilla la Mancha para lasminute.com

Lastminute campaña castilla la Mancha


Promoción on-line de un evento off-line desde Adn Studio Creatius Publicitaris S.L. miniatura
26/05/2011

Promoción on-line de un evento off-line

Antes de internet, cuando un cliente nos pedía promocionar un evento se diseñaba una estrategia de difusión que incluía como