Assessoria sobre cons. preventiva i emmagatzematge | Asesoría sobre cons. preventiva y almacenaje

Por: Berta Blasi. Conservació i Restauració de Patrimoni Documental i obra gràfica  08/06/2009
Palabras clave: Transporte, Arte, Bibliotecas

Assessoria sobre emmagatzematge i conservació preventiva per a institucions, arxius, biblioteques, museus, galeries i particulars. Materials, condicions ambientals, manipulació, transport...

Asesoría sobre almacenaje y conservación preventiva para instituciones, archivos, bibliotecas, museos, galerías y particulares. Materiales, condicionesa mbientales, manipulación, transporte...

Palabras clave: Arte, Arxius, Bibliotecas, Conservació preventiva, Conservación preventiva, Transporte

Ponte en contacto con Berta Blasi. Conservació i Restauració de Patrimoni Documental i obra gràfica

Correo electrónico

Imprimir ésta página