Restauració de pergamins | Restauración de pergamins

Por: Berta Blasi. Conservació i Restauració de Patrimoni Documental i obra gràfica  08/06/2009
Palabras clave: Libros, Pieles, Pergaminos

Conservació i restauració de peces sobre suport de pergamí (manuscrits, enquadernacions...)
Conservación y restauración de piezas sobre soporte de pergamino (manuscritos, encuadernaciones...)

Palabras clave: Libros, Pergaminos, Pergamins, Pieles

Ponte en contacto con Berta Blasi. Conservació i Restauració de Patrimoni Documental i obra gràfica

Correo electrónico

Imprimir ésta página