Casa Pasiva Eficiencia Energética y Menos Consumo

Casa Pasiva Eficiencia Energética y Menos Consumo desde CASES de FUSTA Catalunya

Por: CASES de FUSTA Catalunya  15/10/2014
Palabras clave: Casas de Madera, Casa Ecológica, Cases De Fusta

CONSTRUCCIÓ ECOLÒGICA I ESTALVI DE ENERGIA L'arquitectura sostenible, també anomenada arquitectura verda, ecoarquitectura i arquitectura ambientalment conscient, és una manera de concebre el disseny arquitectònic optimitzant l'ús dels recursos naturals de tal manera que minimitzin l'impacte ambiental dels edificis sobre el medi ambient i els seus habitants. Els principis de l'arquitectura sostenible inclouen: • La consideració de les condicions climàtiques de l'entorn en què es construeixen els edificis, per obtenir el màxim rendiment amb el menor impacte. • L'eficàcia i moderació en l'ús de materials de construcció, primant els de baix contingut energètic enfront dels d'alt contingut energètic. • La reducció del consum d'energia per a calefacció, refrigeració, il · luminació i altres equipaments, cobrint la resta de la demanda amb fonts d'energia renovables. • La minimització del balanç energètic global de l'edificació, abastant les fases de disseny, construcció, utilització i final de la seva vida útil. • El compliment dels requisits de confort higrotèrmic, salubritat, il · luminació i habitabilitat de les edificacions. El concepte del "super-aïllament" es va desenvolupar a mitjans de la dècada dels 70` amb l'objectiu de reduir la despesa energètica per a la climatització dels habitatges. A la fi dels 70' evoluciona aquest concepte cap al que avui anomenem "casa-passiva", incloent el principi de captació de l'energia solar passiva amb amplis finestrals orientats al sol a l'hivern, i amb sistemes de protecció per a l'estiu. Posteriorment s'inclou la tècnica de ventilació amb recuperador de calor per no malbaratar la calor de l'aire interior a ventilar l'habitatge. El concepte d'un Estàndard de Casa Passiva es va originar a Alemanya a la dècada dels 90`, per tal de quantificar la despesa energètica d'una casa d'ús ultra-baix d'energia (sense considerar la zona climàtica per a la seva valoració, és un estàndard únic) En l'actualitat la certificació energètica d'edificis permet valorar la qualitat energètica d'un habitatge per a una zona climàtica determinada mitjançant una escala comparativa. Per definició de l'escala, les classes ABC són més eficients que la mitjana d'habitatges.  Eficiència Classe "A" .... Estalvi de consum energètic superior al 85%  Eficiència Classe "B" .... Estalvi del 76 l' 85 %  Eficiència Classe "C" .... Estalvi del 62 l' 76 %  Eficiència Classe "D" .... Estalvi del 42 l' 62 %  Eficiència Classe "I" .... Compleixen amb normativa del Codi Tècnic, però amb estalvis inferiors a la Classe-D  Les classes "F" i "G" són totalment ineficients per als estàndards actuals.

Palabras clave: Casa Ecológica, Casas de Madera, Cases De Fusta

Ponte en contacto con CASES de FUSTA Catalunya

Correo electrónico

Imprimir ésta página

Otros trabajos destacados de CASES de FUSTA Catalunya

11/11/2013

CASAS de MADERA CASES de FUSTA

CASAS de MADERA -- CASES de FUSTA -- CATALUNYA -- desde 1978