Explotación out sourcing depuradoras

Por: CONTROL I MANTENIMENT DE L'AIGUA, S.L.  04/03/2011
Palabras clave: Tratamiento de Aguas, Depuradoras, Aguas Residuales

L’outsourcing és una estratègia empresarial per la qual una organització delega la gestió d’una activitat no clau del seu negoci, a un proveïdor altament especialitzat. Aquest fet, permet a l’empresa centrar els seus recursos propis, a potenciar aquelles activitats principals per les quals es distingeix de la seva competència, i utilitza l’outsourcing per orientar la gestió cap a l’excel•lència empresarial. Es tracta d’una tendència creixent en tots els sectors davant d’un mercat cada vegada més exigent.


CiM Aigua, S.L., consolida el servei d’outsourcing establint una aliança estratègica amb el nostre client, amb l’objectiu d’incrementar permanentment la competivitat de la seva organització en la especialitat contractada. Un equip de professionals lideren la implantació de mètodes i eines de millora continuada, promoguts per la inquietud d’aportar solucions innovadores, integrals i coherents amb els objectius particulars de l’organització.

CiM Aigua, S.L. ofereix el servei d’outsourcing en totes les àrees d’especialització de medi ambient, incorporant personal propi especialitzat en les instal•lacions del client .
 
Aquest servei engloba en una única quota, les següents partides:
 
1. Gestió de personal directe de CiM Aigua, S.L.
2. Gestió de consumibles.
3. Gestió d’analítiques.
4. Gestió d’incidències, averies i recanvis.
5. Gestió dels diferents residus i el seu transport.

Palabras clave: Aguas Residuales, Depuradoras, Explotación depuradoras, Mantenimiento Depuradoras, outsourcing depuradoras, Tratamiento de Aguas,

Ponte en contacto con CONTROL I MANTENIMENT DE L'AIGUA, S.L.

Correo electrónico

Imprimir ésta página