Publicitat a Vic

Publicitat a Vic desde iGRAS Digital Signage

Por: iGRAS Digital Signage  05/01/2010
Palabras clave: Publicidad, Marketing, Imagen Corporativa

 La ciutat de Vic, capital d’Osona (Barcelona) ja disposa de varies pantalles publicitàries de iGRAS Digital Signage instal·lades en punts cèntrics dins de l’àrea comercial del nucli de la ciutat. La xarxa de pantalles anirà creixent durant els següents mesos.


Les pantalles publicitàries mostren anuncis de comerços i altres empreses que aposten per a una publicitat més eficient, efectiva i també molt competitiva a nivell de costos.

Vic és una ciutat d’una molt elevada activitat comercial, els comerços estan situats en un entorn històric i agradable per a gaudir de la millor experiència de compra. La publicitat dinàmica de iGRAS Digital Signage arriba al potencial client en l’entorn comercial on es decideixen 3 de cada 4 compres. És per tant la publicitat més efectiva i a més la que crida més l’atenció.

Anunciar-se a les pantalles de iGRAS, a més de ser molt efectiu és molt senzill i econòmic, contacta i consulta preus.

Informa't de la promoció de benvinguda, la publicitat a Vic més efectiva i econòmica. Contact'ns per coneixer les condicions de benvinguda per la campanya de rebaixes!

Palabras clave: canal de publicitat vic, Carteleria Digital, cartelleria digital dinàmica, Digital Signage, Dynamic Advertising, empresa publicitat vic, gras digital signage, igras anunci, igras pantalles, igras Vic, Imagen Corporativa, Marketing, Pantalla publicitaria, pantalla publicitaria vic, Pantallas publicitarias Vic, Publicidad, publicidad digital, Publicidad Dinamica, Publicidad Exterior, Publicitat, publicitat dinàmica, publicitat osona, Publicitat Vic, suport publicitari,

Ponte en contacto con iGRAS Digital Signage

Correo electrónico

Imprimir ésta página