Sistemes i manteniment informàtic

Por: Grup aunTIC  20/07/2012
Palabras clave: Mantenimiento De Sistemas

Reduïm costos amb el manteniment preventiu delssistemes, prevenint futures incidències que poden aparèixer en el moment menys oportú. - Manteniment integral de l’equipament informàtic de la empresa - Implantació i manteniment de servidors,entorns Windows i Linux - SeguretatInformàtica: Backups, recuperació dades, antivirus... - Virtualitzacióde servidors - Comunicacions:connectivitat i col·laboració - Infraestructura física: cablejats, racks, SAI, certificació punts de xarxa - Venda hardware i software: servidors,elements de networking, estacions de treball, llicències... Manteniment Hardware Seguretat Comunicacions

Palabras clave: Mantenimiento De Sistemas

Otros productos y servicios de Grup aunTIC

20/07/2012

Desenvolupament i projectes a mida

Fem un estudi i desenvolupem a mida aquelles millores que necessita el seu negoci per ampliar els seus productes, perfeccionar


20/07/2012

Disseny web i posicionament en cercadors

Amb un disseny professionali exclusiu ajudem als nostres clients, juntament amb un bon posicionament, a aconseguir visites qualificades. - Un


20/07/2012

Software estándar i sectorial

ERP i Gestió sectorial GENÈRIC i DEPARTAMENTAL -ERP - Gestió de comandes B2B - Gestió de Tickets IT - Aplicació


20/07/2012

Consultoria i planificació estratègica TIC

ConsultoriaTecnològica Planificació de Sistemes Informàtics Auditories de Protecció de Dades(LOPD) Auditories de Seguretat de la Informació (ISO/IEC 27001) Auditories de