Software estándar i sectorial

Por: Grup aunTIC  20/07/2012
Palabras clave: Informatica, Desarrollo A Medida

ERP i Gestió sectorial GENÈRIC i DEPARTAMENTAL -ERP - Gestió de comandes B2B - Gestió de Tickets IT - Aplicació de facturació - TextiLach: Gestió de ComercialsTèxtil - Gestió de Tasques Comercials - Vtiger CRM ... SECTORIAL - Gestió de Pacients - Gestió de Centres: veterinaris, podològics, rehabilitació, salut, ... - Gestió d’ AMPAS - Control d’assistència per centres educatius - Gestió de Bisbats - SLIT : Addon per a línees de tall de bobinesmetàl·liques per fer xapa i fleix.

Palabras clave: Desarrollo A Medida, Informatica

Otros productos y servicios de Grup aunTIC

20/07/2012

Desenvolupament i projectes a mida

Fem un estudi i desenvolupem a mida aquelles millores que necessita el seu negoci per ampliar els seus productes, perfeccionar


20/07/2012

Disseny web i posicionament en cercadors

Amb un disseny professionali exclusiu ajudem als nostres clients, juntament amb un bon posicionament, a aconseguir visites qualificades. - Un


20/07/2012

Sistemes i manteniment informàtic

Reduïm costos amb el manteniment preventiu delssistemes, prevenint futures incidències que poden aparèixer en el moment menys oportú. - Manteniment


20/07/2012

Consultoria i planificació estratègica TIC

ConsultoriaTecnològica Planificació de Sistemes Informàtics Auditories de Protecció de Dades(LOPD) Auditories de Seguretat de la Informació (ISO/IEC 27001) Auditories de