Arquitectura i urbanisme.

Por: ÀMBIT.arq, SLP  25/07/2011
Palabras clave: Reformas, Estudio De Arquitectura, Informes

    

Edificació:

Projectes d’obra nova, reforma i rehabilitació d’habitatges unifamiliars, plurifamiliars i edificis públics (administració i particulars).

Urbanisme:

Planejament general, plans parcials, projectes d’urbanització i projectes de reparcel·lació.

Legalitzacions:

Legalització d’edificacions existents i legalització d’activitats industrials.

Informes:

Informes de desperfectes, informes pericials, ITE (inspecció tècnica d’edificis) i TEDI (test de l’edifici). Amb la possibilitat d’aportar solucions de reparació valorades.

Càlculs tècnics:

Càlcul d’estructures i càlcul d’instal·lacions, aportant justificació, càlculs, dimensionat i plànols.

Altres:

Cèdules d’habitabilitat (primera i segona ocupació), valoracions, aixecaments planimètrics i mesuraments.

Palabras clave: Arquitectes, Blocs Vivendes, Càlcul Estructures, Càlcul Instal·lacions, Cèdules habitabilitat, Edificis Plurifamiliars, Estudio De Arquitectura, Habitatges Unifamiliars, Informes, Legalitzacions, Projectes, Reformas, rehabilitació, tedi, Urbanisme,

Ponte en contacto con ÀMBIT.arq, SLP

Correo electrónico

Imprimir ésta página