Legalitzacions

Por: Teresa Rovira enginyers  04/01/2011
Palabras clave: Proyectos Técnicos, Ingeniería Industrial, redacción de proyectos

Estem especialitzats en les legalitzacions d’activitats, obres menors i baixa tensió.


Activitats: Annexes a complir segons LPCA (nova llei que substitueix l’antiga LIIA)

      Annex III

      Annex II

      Annex I.1

      Annex I.2

      Annex I.3

 

Electricitat:

      Projectes de baixa tensió en comerços

      Projectes de baixa tensió en indústries.

      Projectes elèctrics en comunitats de veïns.

 

Obres menors:

      Projecte d’obres menors

      Direcció d’obres menors

 

Medi ambient:

      Projectes d’energia solar tèrmica

 

Registres

      Registres sanitaris

      Registre d’establiments industrials de Catalunya (REIC)

 

Aparcament:

      Projecte de legalització de l’aparcament.

      Projecte de baixa tensió

 

Aigua

      Projecte d’aigua calenta sanitària


Palabras clave: Ingeniería Industrial, Proyecto, Proyectos Técnicos, redacción de proyectos

Ponte en contacto con Teresa Rovira enginyers

Correo electrónico

Imprimir ésta página