English Solutions

Imprimir

Is English Solutions incorrect or missing key business information? Update your Hotfrog listing today.

Sobre English Solutions

Superar l’examen de FCE demostra que pots fer servir l’anglès escrit i oral d’ús diari a un nivell mig-alt. El FCE és l’examen perfecte per a totes aquelles persones que volen fer servir l’anglès per als estudis o la feina.
Què t’aporta el FCE?• El FCE és un examen internacional, reconegut com a qualificació de nivell mig-alt d’anglès per moltes empreses com companyies aèries, bancs i empreses industrials, administratives i de serveis.• El FCE també és àmpliament acceptat per les universitats i altres institucions educatives a l’hora d’admetre els alumnes. Pots trobar un llistat dels organismes i les universitats que reconeixen el FCE a: www.cambridgeesol.org/spain/reconocimiento• Els exàmens FCE es basen en situacions de la vida real dissenyades per ajudar-te a comunicar-te amb més eficàcia i millorar la teva confiança a l’hora de fer servir l’anglès en situacions de la vida diària.• A banda de les quatre habilitats– comprensió i expressió escrita, comprensió i expressió oral– el FCE també se centra en la gramàtica i el vocabulari mitjançant l’examen de Use of English.• La preparació per al FCE t’aportarà les habilitats que necessites per fer servir l’anglès a la feina, per als estudis i en situacions socials.• Superar el FCE et prepara per poder accedir a altres exàmens com el Certificate in Advanced English (CAE) i el Certificate of Proficiency in English (CPE).Recorda… Cambridge ESOL és un departament de la mundialment famosa Universitat de Cambridge: un certificat de Cambridge ESOL és la prova de la teva habilitat i del teu esforç. Quin nivell és el FCE?El FCE es correspon al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a llengües del Consell d'Europa (MECR) – recongut internacionalment.
En el nivell B2, els alumnes poden:• entendre les idees principals de textos complexos• mantenir una conversa sobre diversos temes, expressar opinions i argumentar• produir textos clars i detallats, expressar opinions i explicar els avantatges i desavantatges des de diferents punts de vista.La preparació per al FCE t’aportarà aquests tipus d’habilitats lingüístiques pràctiques. De què consta el FCE?El FCE consta de quatre parts:
Reading and Use of English: 1 h 15 minHas de poder entendre diversos tipus de text, entendre com estan organitzats i les opinions i actituds que s’hi expressen. Els textos provenen de fonts com articles de diaris i revistes, informes, ficció, anuncis, etc. i exercicis que provaran el teu nivell de gramàtica i vocabulari.
Expressió escrita: 1 h 20 minHas d’escriure dos textos. El primer text es obligatori i serà una carta o un correu electrònic d’entre 120-150 paraules. El segon text podràs escollir entre un article, una redacció, una carta, una ressenya o una història breu d’entre 120–180 paraules.
Comprensió oral: 40 minHas de demostrar que pots entendre el significat de diversos tipus de material oral extret de programes de notícies, publicitat i altres fonts. Expressió oral:

English Solutions su negocio? Solicite su perfil y atraer a más clientes potenciales agregando más contenido, fotos y otros detalles del negocio.

Foro de emprendedores Hotfrog

Encuentra consejos e ideas que te ayudarán a desarrollar tu empresa

Ver el foro de emprendedores Hotfrog

Tu perfil sin publicidad

¿Te has planteado ascender a la categoría Hotfrog AdVantage? Sin ningún tipo de publicidad, tu empresa será la protagonista.

Más información

[5137519]