Anàlisi de balanç i del compte de resultats

Por: Assessorament Financer Online  05/11/2010
Palabras clave: Comptes anuals, Assessor financer, director financer,

A Assessormanet Financer Onlin li realitzem un anàlisi del balanç de situació i del compte de resultats donat que és el punt de partida per conèixer l'estat de salut econòmica del seu negoci, així com l'estructura i evolució del seu compte de resultats.

Palabras clave: Anàlisi compte de resultats, Anàlisi de balanç, Anàlisi resultats, Analista financer, Assessor financer, Balanç de situació, Balanços, Compte de resultats, Comptes anuals, Consultor financer, Controller de Gestió, Controller financer, director financer, Director financer extern, Estat economic, Estats financers, Estudis de resultats, Memòria de comptes anuals, Resultats economics, Serveis externs financers,

Ponte en contacto con Assessorament Financer Online

Correo electrónico

Imprimir ésta página