Normativa Comptable Vigent

Por: Assessorament Financer Online  15/11/2010
Palabras clave: Comptes anuals, Actualitat econòmica, Analista financer,

A assessor financer online hi podrà consultar i descarregar la normativa comptable vigent. Un bon comptable, director financer, assessor financer sempre ha de disposar de les normes actualitzades per poder presentar un adequat balanç de situació, compte de resultats, estat de canvis de patrimoni net, etc... utilitzant la normativa comptable vigent.

Palabras clave: Actualitat econòmica, Analista financer, Assessor financer extern, Balanç de situació, Balanços, Compte de resultats, Comptes anuals, Controller financer, Director financer extern, Estat de canvis de tresoreria, Estat economic, Estats financers, Memòria de comptes anuals, Resultats economics, Serveis externs financers,

Ponte en contacto con Assessorament Financer Online

Correo electrónico

Imprimir ésta página