Reducció de costos

Por: Assessorament Financer Online  06/11/2010
Palabras clave: Assessor financer, director financer, Actualitat econòmica,

La primera vía per millorar la competitivitat de la seva empresa és realitzar un anàlisi exhaustiu dels seus costos.

- Evolucionen els seus costos d'acord amb els seus ingressos?
- Són totes les despeses necessàries pel seu negoci? Realment no pot precindir d'algunes despeses?
- Ha analitzat mai si li és més rentable realitzar una activitat dins del negoci o bé externalitzar-la (outsourcing)?
- Quins criteris utilitza per seleccionar proveÏdors i creditditors?
- Pren decisions d'inversions seguint un criteri econòmicament racional i vinculat a l'estratègia del seu negoci?

Palabras clave: Actualitat econòmica, Anàlisi compte de resultats, Anàlisi de marges, Anàlisi resultats, Analista de costos, Analista financer, Assessor financer, Assessor financer extern, Compte de resultats, Consultor financer, Controller de Gestió, Controller financer, director financer, Director financer extern, Reducció de costos, Serveis externs financers,

Ponte en contacto con Assessorament Financer Online

Correo electrónico

Imprimir ésta página