Gas

Por: BH Installer, s.c.  11/12/2009
Palabras clave: Gas

El registre d’empresa instal·ladora de gas categoria A, ens acredita per dur a terme qualsevol instal·lació de gas que la seva empresa pugui menester a la província de Girona:


  - Instal·lació de Receptors de gas combustibles de qualsevol pressió màxima i destinació.

  - Instal·lació d’estacions de regulació i mesura de gas.

  - Instal·lació d’escomeses de gas interiors enterrades.

  - Instal·lacions de gas soterrades exteriors a edificacions.

  - Instal·lacions d’emmagatzematge de gas en dipòsits fixos.

  - Instal·lacions d’envasos de gas per a ús propi.

  - Connexió i muntatge d’aparells de gas.

  - Posada en marxa, manteniment i reparació d’aparells a gas conduïts (qualsevol potència).

  - Posada en marxa, manteniment i reparació d’aparells a gas no conduïts (qualsevol potència).

  - Adequació de aparells a gas per canvi de família de gas.

  - Verificació, amb assaig i proves reglamentaries, de les instal·lacions de gas executades subscrivint certificat d’instal·lació de gas.

  - Posada en servei d’instal·lacions receptores de gas que no requereixen contracte de subministrament domiciliari.

  - Inspecció receptores de gas alimentades des de xarxes de distribució de gas segons 4.1.1.b ITC-ICG07 contractat pel subministrador.

  - Revisions d’instal·lacions de gas on s’estableixi a les ITCs.


Complementant tot això amb un Enginyer Tècnic Industrial, podem garantir la cobertura de qualsevol necessitat que pugui tenir la instal·lació de gas de la seva empresa. Treballem a tota la província de Girona.


Més informació: http://www.bhinstaller.com

Palabras clave: Gas

Ponte en contacto con BH Installer, s.c.

Correo electrónico

Imprimir ésta página