Cèdula d'habitabilitat de segona ocupació

Por: Brea Corredor Tomas  14/09/2010

Realització de visita, expedició i tramitació de cèdula d'habitabilitat de segona ocupació, desde 100€ + IVA(inclós taxes de Visat). No queden incloses les taxes administratives d'expedició de cèdula, en cas que se'ns demani el pagament de la taxa, l'import augmentaria en 16 €.

Durant la visita, opcionalment, es pot requerir un aixecament complert de la planta distribució de l'habitatge, amb el càlcul de les superfícies útils i construïdes d'aquest. Aquest servei té un cost extra depenent de la grandària de l'habitatge i distribució (simple, complexa, en una o dues plantes, etc...), en tot cas prèviament es realitzarà una valoració, en funció de les exigències del client.


Ponte en contacto con Brea Corredor Tomas

No se ha introducido ninguna página web

Correo electrónico

Imprimir ésta página