cèdula habitabilitat Girona Vallirana arquitecte tècnic aparellador enginyer edificació Raül Muñoz

Por: Raul Muñoz Pacheco Arquitecto Tecnico  22/09/2009
Palabras clave: Reformas, Arquitecto, Proyectos Técnicos

Cèdula habitabilitat Girona Vallirana arquitecte tècnic aparellador enginyer edificació Raül Muñoz Pacheco informes pericials projecte rehabilitació obres direcció d’obres projecte bastida pla seguretat topografia reparcel.lació plànol legalització cédula

cédula habitabilidad Girona Vallirana arquitecto técnico aparejador ingeniero edificación Raúl Muñoz Pacheco informes periciales proyecto rehabilitación obras dirección de obras proyecto andamio plan seguridad topografía reparcelación plano legalización cédula

Palabras clave: Aparejador, aparellador, Arquitecto, Arquitecto Tecnico, cedula, Cedula segona ocupacio aparejador aparellador, cedules, Legalizaciones, Proyectos Técnicos, Reformas, Tecnico,