Formación profesorado

Por: Centro de Formación e Recursos da Coruña  07/07/2011
Palabras clave: Educación, Recursos, Xunta

http://www.edu.xunta.es/web/

1. Os centros de formación e recursos son as unidades encargadas da execución daquelas
accións formativas previstas nos plans anuais de formación e das propostas pola
dirección xeral competente en formación permanente do profesorado.
2. Responsabilízanse da xestión da formación permanente do profesorado no seu ámbito
de actuación e prestan un servizo de apoio ao profesorado que imparte as ensinanzas
establecidas na Lei orgánica de educación, en centros educativos sustentados con fondos
públicos da Comunidade Autónoma de Galicia.

Palabras clave: Educación, Recursos, Xunta

Ponte en contacto con Centro de Formación e Recursos da Coruña

Correo electrónico

Imprimir ésta página