Adaptación a LOPD

Por: versiongalega.com  27/06/2010
Palabras clave: Protección De Datos, Lopd, Lssi

Como ben sabe a Protección de Datos de Carácter Persoal é unha materia que tomou importancia nos últimos anos, fundamentalmente a raíz da aprobación da O 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, converténdose nunha obriga a cumprir polas empresas se non queren estar expostas a duras sancións pola Axencia Española de Protección de Datos.

A LOPD é unha Lei con gran recoñecemento e sensibilidade social que fai que o seu incumprimento sexa un risco moi elevado para calquera empresa, independentemente do seu tamaño. É moi sinxelo pór denuncias a través de Internet e as consecuencias adoitan ser catastróficas para a organización, tanto nas súas contas como na súa imaxe.

Se o desexa os profesionais de versiongalega.com minimizarán o seu risco a un custo accesible, proporcionándolle a súa adaptación á Lei sen esforzo pola súa banda, mantendo os máximos niveis de calidade e coas garantías da solvencia xurídica que lles avala como líderes do mercado.

Una vez contratado a súa adaptación, os nosos Técnicos desprazaránse ata a súa empresa, con fin de recabar a información necesaria para poder identificar os ficheros existentes.

Unha vez clasificados os seus ficheiros en función do seu contenido e finalidade, redactamos a documentación necesaria para realizar a súa inscripción e tramitamos o alta na A.E.P.D.

Redacción do Documento de Seguridade, Elaboración del documento de confidencialidad, Elaboración dos contratos de tratamento de datos, Redacción das cláusulas legais de información...

Entregámoslle a documentación legal da súa empresa, elaborada por expertos en consultoría de protección de datos de versiongalega.com (CD-ROM e copia en papel)

Palabras clave: Lopd, Lssi, Protección De Datos